KİTAPLARIM

1. Iskenderun ve Karides

 

 Özcan, T., Özcan, G., 2017. Iskenderun ve Karides / Iskenderun and Shrimp, ISBN:978-605-82085-0-6, TÜRKIYE: 16 Kasım 2017.

Akdeniz ekosisteminde geçmişten günümüze kadar İskenderun Körfezi balıkçılık ve deniz ticareti açısından önemli ve sakin bir liman kavşağı olarak önemini korumuştur. 1869 yıllında Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte sahip olduğu sub-tropikal iklimsel koşulları nedeniyle Hint-Pasifik Okyanusu ve Kızıl Deniz kökenli türlerin gelip yerleşmelerine olanak sağlamıştır. 1950'lerden sonra körfeze yerleşen egzotik karideslerin popülasyonları artarak balıkçılıkta önemli birer ticari değer sahip olmaya başlamışlardır. Günümüzde özellikle belli bölgelerde satılan Jumbo karidesler İskenderun Körfezi Jumbo Karidesi olarak pazarlanmaktadırlar. Bu kitapta, Akdeniz ekosisteminin yerli bazı türleri ile İskenderun Körfezi'ne yerleşmiş ve önemli ekonomik değerleri olan egzotik türlerden bazılarının özellikleri ile bölgede bu karideslerden yapılan 10 farklı yemekleri hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

 

 

 

2. Hatay İli Limnofauna Bibliyografyası (Crustacea, Mollusca & Pisces)

Özcan, G., Özcan, T., Sakalı, A., Yücel, N, Altun, A.,2016. Hatay İli Limnofauna Bibliyografyası (Crustacea, Mollusca & Pisces). ISBN: 978-605-9354-04-2, TÜRKIYE: AKADEMISYEN KITABEVI, 15 Nisan 2016.

Bibliyografyalar bilim, sanat gibi fikir ürünleriyle ilgili ya­yınları belli bir düzen içerisinde bir araya getirmeyi amaç­layan önemli çalışmalardır. Bir konu hakkında oluşturu­labilecek bibliyografyaların coğrafi bölgeler için düzenlen­mesi geçmişten günümüze yaşanan değişimleri ve oluşan bilimsel ve sanatsal yoğunlaşmanın yönünü görebilmek açısından da bibliyografyalar faydalı çalışmalardır.

Bilimsel çalışma yapan araştırıcılar, araştırma ve proje hazırlıkları sırasında genellikle ilk başvuracakları temel kaynak olarak bibliyografyalardan yararlanırlar. Bir alan­da veya konuda daha önce yapılmış çalışmaların tümünün bir eserde ayrıntılı biçimde yer alması, araştırmacılara ça­lışmalarında ciddi zamanlar kazandırmaktadır.

Bu ihtiyaca cevaben “Hatay ili limnofauna bibliyograf­yası (Crustacea, Mollusca & Pisces)” isimli çalışma ile böl­genin krustaseleri, kabukluları ve balıkları hakkında yapıl­mış olan bilimsel çalışmaların tümü bir araya toplanmış­tır. Bu bibliyografyanın Hatay bölgesi ve sözü geçen canlı grupları üzerine çalışan araştırıcılar için faydalı bir yayın olacağını umuyoruz.

Okuyucu ve araştırıcılara faydalı olması dileğiyle….

3. Tunceli Ili Su Kaynakları ve Özellikleri

Tunceli Ili Su Kaynakları ve Özellikleri, ISBN:978-605-67909-0-4, TÜRKIYE: Munzur Üniversitesi, 13 Aralık 2017.